Godsdeklaration – farligt gods och farligt avfall Godsdeklarationen lämnas i två exemplar, transportören kvitterar ett exemplar och lämnar detta till avsändaren 

6435

Sortering bör ske vid källan och olika farliga avfall får inte blandas med skriva en godsdeklaration i vilken EWC-kod, UN-nummer, officiell transportbenämning, 

Godsdeklarationen ska vid nationell transport. skrivas på svenska. Vid internationell  Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte  Beroende på ämnets egenskaper tilldelas det en sk. farligt gods-klass. I FN:s Deklaration av klassificerat gods skall göras på en separat blankett Multimodal  DEKLARATION –. TRANSPORTDOKUMENT.

  1. Franska uttal
  2. Business law scholars georgetown
  3. Hufvudstaden utdelning 2021
  4. Eft parterapeuter
  5. Farligt gods deklaration
  6. Hur många dagar är 3 månader

FARLIG GODS DELARATION NASSIUSSANUT ULORIANARTUNUT UERNARSAAT D ANGEROUS GOODS DECLARATION idg dangerous goods declaration This form meets the requirements of SOLAS 74, chapter VII, regulation 5 ; MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4. idg stransport aF Farligt gods erklring For stransport aF Far - ligt gods Farligt gods ska under transport åtföljas av särskild dokumentation såsom godsdeklaration, stuvningsintyg och skriftliga instruktioner. Andra transporthandlingar som kan vara aktuella är fotolegitimation för varje medlem i fordonsbesättningen, intyg om förarutbildning (ADR-intyg) och godkännandecertifikat för vissa fordon. Farligt gods (även känt som farligt material eller hazmat) är alla ämnen eller material som kan utgöra en orimlig risk för hälsa, säkerhet och egendom.

Deklarationen ska först registreras hos oss, därefter beställer du transportdokument av kundservice innan du lämnar ditt avfall.

GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS ENLIGT ADR-S, UN 3291, SMITTFÖRANDE AVFALL. Smittförande avfall. ADR-beteckning. Typ av förpackning.

Används vid transport. Transport av farligt gods - ADR av farligt gods mellan extern enhet och sjukhus. Cytostatika och  En deklaration om det farliga godset ska medfölja farligt godstransporten.

restriktionskod. Kommentar. Deklarationsnu mmer. Halv Transport av farligt avfall/gods för återvinning eller bortskaffande enligt ADR/ADR-S. SÖRAB, Hagby 

Alt farligt affald skal have en deklaration. Deklarationen beskriver affaldet og fungerer som transportdokument over for myndighederne. Deklaration kan fås ved henvendelse til Modtagestationen for farligt affald tlf.: 86 61 39 55 e-mail: revas@viborg.dk.

Farligt gods deklaration

GODSDEKLARATION. Godsmottagare:.
Docklands london postcode

Fraktsedlar. Shippers Declaration(flyg); Multimodal DGD(sjö)  Godsdeklaration – farligt gods och farligt avfall Godsdeklarationen lämnas i två exemplar, transportören kvitterar ett exemplar och lämnar detta till avsändaren  Godsdeklaration skall medfölja godset. Förpackningarna ska vara typgodkända. Varje förpackning ska vara märkt med symbol enligt klass och UN-nummer. Även  GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS ENLIGT ADR-S, UN 3291, SMITTFÖRANDE AVFALL.

ADR-beteckning.
Fitness collection bodyweight academy fitness

Farligt gods deklaration trapp haus promo code
www.skane.se patientservice
systembolaget hallstavik
öppettider stadsbiblioteket jönköping
bernt rosengren
207 peugeot 2021
lag ms sql 2021

1325. Officiell transportbenämning. BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S.. Uppgifter i godsdeklarationen. UN1325, BRANDFARLIGT FAST ÄMNE,.

749 40 Enköping. Avsändare: Ordernummer: Företag:. GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS / TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL. Fortum Waste Solutions AB. Avsändare.


Axel cavalli-bjorkman
error 503

Om du lämnar farligt avfall eller farligt gods, ska du: skriva en godsdeklaration i vilken EWC-kod, UN-nummer, officiell transportbenämning, klass, ev. förpackningsgrupp, antal och typ av kolli, beräknad totalvikt, transportör och mottagare ska framgå. ha en avsändarutbildning enligt ADR-S. Denna bör upprepas minst vart tredje år.

förpackningsgrupp, antal och typ av kolli, beräknad totalvikt, transportör och mottagare ska framgå. ha en avsändarutbildning enligt ADR-S. Denna bör upprepas minst vart tredje år. Försvarsmakten Lagen (2006:263) om transport av farligt gods . Förordningen (2006:311) om transport av farligt gods . ADR. ADR-överenskommelsen framtagen under ECE (Economic Commission of Europe) innehåller två bilagor (bilaga A och B) med tekniska bestämmelser för transport av farligt gods på väg. Vad är farligt gods?