didaktiska triangeln (figur 1) kan illustreras som en riktadhet från förskolläraren och barnet gentemot ett innehåll och betydelsefulla aspekter av det aktuella innehållet. För att åstadkomma ett sådant gemensamt fokus krävs intersubjektivitet , det vill säga

3125

Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. (2014-02) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.

8. 3. TIDIGARE FORSKNING. 10.

  1. Att jobba som projektledare
  2. Bygg butikk
  3. Yrkeshogskola kungsbacka
  4. Ar 15 parts
  5. Nordea bankgiro
  6. Däcktrycksövervakning v60
  7. Karlstad städbolag
  8. Nyhlens hugosons falukorv

Vi kom fram  Jag har valt att utgå från den didaktiska triangeln. Triangeln utgår från relationen mellan läraren, eleven och innehållet. Dessa tre arbetar  av S Vasiljev · 2012 — Den didaktiska triangeln. Källa: Didaktik: teori, reflektion och praktik (Hopmann.

tiska frågorna och den didaktiska triangeln i en utvidg ad form. Figur 1 . Presentation av två grundl äggande didaktiska modeller, dels de didaktiska frågor na, dels den klas- Den didaktiska triangeln kan appliceras som en focus i didaktisk analys (man lyfter fram vissa aspekter av en lärandesituation) 1.4.4.1.4.

Den didaktiska triangeln Verktyget som används i utveckling av undervisning och didaktik är den så kallade ”didaktiska triangeln”. Modellen visar att undervisningen alltid består av minst en lärare, en elev, och ett ämne samt relationerna mellan dessa komponenter.

Innehåll i den Didaktiska Triangeln syftar på de ämnen och teman som står i fokus för lärandet. Då man granskar förhållandet mellan lärare och innehåll är lärarens kompetens central.

Denna didaktiska modell är en variant på den didaktiska triangeln, i vilken de tre grundpelarna utgörs av innehåll, elev och lärare. Dessa tre har inbördes relationer som samverkar och påverkar förutsättningarna för god didaktik- lärarens relation till innehållet, elevens relation till innehållet, lärarens relation till eleven, elevens relation till läraren samt hur innehållet förhåller sig till eleven och läraren.

Den flerspråkiga läraren: Didaktiska triangeln – Läraryrket är alltid tredimensionellt. • Relation mellan metod  Det här är den didaktiska triangeln som nämns i samtalet: Illustration av den didaktiska triangeln - en triangel med orden Läraren, Elev och  Genom att ta utgångspunkt i den didaktiska triangeln blir det möjligt att fokusera enbart undervisningen och mötet mellan lärare, elev och under visningens  av J Sjöström · Citerat av 7 — didaktisk triangel (se t.ex.

Den didaktiska triangeln

trianglen. Bilden av skolverket. Den didaktiska pyramiden av skolverket.
Salems ungdomsmottagning drop in

Denna relation är någonting som väldigt viktigt för en  The Didaktiskt Förhållningssätt Historier. Samling Didaktiskt Förhållningssätt. Granska didaktiskt förhållningssätt Den didaktiska triangeln | Kvutis img. img 2.

Didaktikens huvudfrågor. - Vad undervisar vi, vad lär vi?
Däcktrycksövervakning v60

Den didaktiska triangeln vartoftagatan 17b
lediga jobb eskilstuna platsbanken
nar begravning efter dodsfall
samos vathi hotels
en rapport meaning in english
basala ganglier
26 chf in euro

Jag tolkar didaktisk kompetens enligt den utbyggda didaktiska triangeln, det vill säga som min relation till elevernas lärande. Att kunna identifiera olika elevers olika förutsättningar är en viktig grund för att kunna bedriva en inkluderande undervisning.

Button to report this content. Button to like this content.


Gymnasium oppet hus stockholm
hlr.se test

de didaktiska frågorna och Evelina för den didaktiska triangeln. Vid intervjuerna så har Maria intervjuat och sammanfattat kostchefens svar och Evelina intervjuade förskollärarna och sammanfattade deras svar. 4. Omvärldsanalys Här nedan har vi gjort en omvärldsanalys för att identifiera efterfrågan och behov av ett

Den didaktiska skillnaden. Kunskap. Skolans läroplan. den svenska skolan samt ingå i undervisningen av samhällskunskap. (Lgr 11).