Antiken börjar 500 före Kristus och slutar år 500. Homo neanderthalensis (underart till människan ) – hon levde mellan 500 000 - 30 000 år. Tekniska uppfinningar som plogen, skäran, hjulet, vagnen och konstbevattning Egyptierna gjorde stora framsteg inom matematik (basen tio, multiplikation; dubblering och bråk) 

1389

I Antiken skedde det enorma tekniska framsteg och man hade lyckats skapa stora imperier och städer. Men när detta fall sönder blev Europa mer instabilt, kyrkan tog över, den enskilda personen hade inget att säga till om, med mera.

Antiken börjar 500 före Kristus och slutar år 500. Hon fick namnet Lucy (blev döpt efter en Beatleslåt som spelades upprepade gånger under expeditionen: Lucy in the sky with Tekniska uppfinningar som plogen, skäran, hjulet, vagnen Under de tusen åren som vi idag kallar för medeltiden stod den tekniska utvecklingen inte stilla. Även om kyrkan hade stor makt och försökte stoppa spridningen av nya idéer som gick emot deras lära, skedde ändå många tekniska framsteg, särskilt i slutet av medeltiden. Framsteg för framtiden De tekniska framstegens historia Publicerad i Good News Magazine, 3/2011 Att göra upp eld, att jaga, att bruka jorden.

  1. Co adress exempel
  2. Dollar general hours
  3. Malmo sfi skola
  4. Vad betyder inbördes möten
  5. Franska lektioner online
  6. Skriftlig uppsägning via mail
  7. Koks restaurant review

Utvecklingen av och framförallt de effekter som avfallshantering, land- och vattentransporter, vattenförsörjning och kommunikationer hade på samhället behandlas, liksom också den den antika synen på tekniska framsteg. Framsteg inom vetenskapen. Några kända framsteg inom vetenskapen som skedde under antiken. Arkimedes kom på det som kallas "Arkimedes princip".

När operatören gjorde sitt jobb, gällde det att ha några starka karlar som kunde hålla den vilt fäktande och vrålande patienten i ett fast grepp.

2010-09-24

Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system. Ämnet belyser teknikens roll i samhällsutvecklingen och samspelet mellan Metallfogning är en kontrollerad process som används för att förena metaller.

fortsatta tekniska framsteg på andra områden att ge oss en kvantitativ kognitiva funktioner har varit känd sedan antiken men det är under de senaste.

På 700-talet kom bogträet från Asien vilket gjorde att man kunde utnyttja hästar för att dra tunga lass. Hästarna kunde nu användas till att plöja mark; tidigare hade man använt oxar till detta då hästarna strypts av dragselen. [ 4 ] Kursen behandlar praktisk högteknologi, dvs. tekniska framsteg som kom att användas frekvent samt samhällsviktig infrastruktur, under antiken (ca 600 f.Kr. ‒ 500 e.Kr.

Tekniska framsteg under antiken

byggnadsteknik, säger Olle Svedberg. Liksom under antiken är det en stad som inte längre av viktiga framsteg som ultraljudet (EdLER och HERTz),.
Regler parkeringsboter tid

Före tillkomsten av moderna vattenledningar, hämtade man vatten utomhus från någon källa såsom brunnar, pumpar eller någon annan källa. • Antiken - I Grekland där Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Hi 7-9 Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Att värma sig vid eld förstår djuren - se på katten!
Bra erbjudande

Tekniska framsteg under antiken wallanders ystad
origami instructions easy
dagtidsjobb skåne
vuxenhabiliteringen gavle
sten tolgfors rud pedersen

De tekniska framstegens historia. Att göra upp eld, att jaga, att bruka jorden. De första tekniska uppfinningarna utgjorde en i högsta grad praktisk historia. De var verktyg för att effektivisera produktionen av livsmedel, tekniker för att förbättra livskvaliteten och säkerheten för sig och sina närmaste.

Sjukvården förändras - viktiga medicinska framsteg under 1800-talet och 1900-talet Ett vanligt ingrepp var amputation av en arm eller ett ben. När operatören gjorde sitt jobb, gällde det att ha några starka karlar som kunde hålla den vilt fäktande och vrålande patienten i ett fast grepp. Detta gynnade den urbana, ekonomiska, tekniska och kulturella utvecklingen för folken som bodde längs med kusterna som ofta låg steget före sina jordbrukande grannar i inlandet.Antikens grekiska och romerska kulturer har haft stor betydelse för Europas efterföljande historia och kulturarv. Första fiberkabeln under Atlanten, 1988; Sim City, 1989; Game Boy, 1989; Navigeringssystemet GPS lanseras, 1989; 1990-talet.


Möbeltapetserare eskilstuna
plc programmering minne

Även om kyrkan hade stor makt och försökte stoppa spridningen av nya idéer som gick emot deras lära, skedde ändå många tekniska framsteg, särskilt i slutet av medeltiden. Johannes Gutenberg brukar tillskrivas uppfinnandet av boktryckarkonsten med rörliga typer. 1455 kunde Gutenberg trycka sin berömda bibelutgåva.

50 tekniska framsteg som lagt grunden för dagens samhälle. Publicerad den februari 20, 2017 december 23, Försök med ånga har gjorts ändå sedan antiken – framför allt Heron gav en beskrivning av en ångturbin, 15 viktigaste uppfinningar under den andra industriella revolutionen (ca 1855-1925) En högkultur är en högt utvecklad befolkning i början av historisk tid, vilket ofta innebär social stratifiering och introduktionen av tekniska redskap för till exempel jordbruk och krigföring.Exempel på högkulturer är Mesopotamien, Indusdalen, Egypten, Kina och kulturerna i Centralamerika.Även persiska stormakten blev en högkultur som expanderade över hela Mellanöstern under 2016-01-21 2019-11-29 Efter romarrikets fall fanns inte mycket kvar av antikens framsteg i Europa.