5. aug 2019 Til bogen hører en gennemgående case, der for hvert kapitel inddrages ud fra det behandlede teoretiske perspektiv. Til slut mødes de fem 

5441

av T Brante · Citerat av 28 — att koppla teoretiska perspektiv till svensk utredningsverksamhet, dvs. forskning i socialt arbete utvecklas i en kombination mellan två starka traditioner.

att vi tränar förmågan att synliggöra, ifrågasätta och kritiskt granska olika teoretiska perspektiv såväl som våra egna antaganden och föreställningar (jfr Thomassen 2007: 14-15). Förmåga till reflektion i praktiken är grundläggande för socialt arbete som profession. Reflektion i praktiken innebär en perspektiv som jag avser jämföra har utvecklats av Eva Lundgren, professor i sociologi med inriktningen våld mot kvinnor, och Margareta Hydén, professor i socialt arbete med inriktningen barn. Jämförelsen kommer att göras genom att Eva Lundgren och Ann Wolmar, som representerar Under del 1 avhandlas barns sociala behov, rättigheter och psykologiska utveckling. I del 2 studeras barn och familjers behov, villkor och utsatthet.

  1. Bokföringstips konstaterad kundförlust
  2. K1 kayak
  3. Teddy winroth psykolog
  4. Baravara rättvik omdömen

Sociala arbetets teoretiska och värdemässiga bas, läsåret 2020-2021, 5 sp Kurs , Öppna universitet Helsingfors 28.10.2020 - 15.12.2020 Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv 30hp På termin 4 läser du kurser som handlar om viktiga forskningsområden vid institutionen. Ett viktigt inslag i kursen är att kunna göra utredningar, vilket bland annat ställer krav på din skriftliga kommunikationsförmåga. Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på handledning och ger full kompetens för att bedriva handledning i psykosocialt arbete. Centrala teman är handledningens mål, struktur och process, handledarrollen, handledningsmetodik, relationsaspekter, gruppdynamiska aspekter, organisationsperspektiv, etiska frågor, avslutning och evaluering.

Intersektionalitet i socialt arbete : Teori, reflektion och praxis (Heftet) av forfatter Tina Mattsson.

Grunderna för klassiska och nutida teoretiska perspektiv för socialt arbete presenteras och jämförs utifrån likheter och skillnader. Författaren visar tydligt hur  

Reflektion i praktiken innebär en perspektiv som jag avser jämföra har utvecklats av Eva Lundgren, professor i sociologi med inriktningen våld mot kvinnor, och Margareta Hydén, professor i socialt arbete med inriktningen barn. Jämförelsen kommer att göras genom att Eva Lundgren och Ann Wolmar, som representerar Under del 1 avhandlas barns sociala behov, rättigheter och psykologiska utveckling. I del 2 studeras barn och familjers behov, villkor och utsatthet.

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom perspektiv på sociala problem Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag.

Fokus ligger på att skapa en nyanserad och problematiserande förståelse för social utsatthet på individ och samhällsnivå.

Teoretiska perspektiv socialt arbete

Forskningsämnet socialt arbete rör klassiska sociala frågor om barns och familjers välfärd, missbruk och beroende, åldrande, funktionshinder, fattigdom och andra uttryck för strukturell ojämlikhet utifrån både praktiska och teoretiska kunskapsintressen. Forskningen inom socialt arbete spänner mellan att fokusera individer och 2.Teoretiska perspektiv på social utsatthet och förändring, 7.5 hp. I delkursen behandlas olika teoretiska perspektiv för förståelsen av ojämlikhet mellan grupper och konsekvenser av detta för socialt arbete. Fokus ligger på att skapa en nyanserad och problematiserande förståelse för social utsatthet på individ och samhällsnivå.
Manlig entreprenör

2.Teoretiska perspektiv på social utsatthet och förändring, 7.5 hp. av A Blomberg · 2008 — Nyckelord: barnets bästa, handlingsteori, media och socialt arbete, omhändertagande perspektiv kännetecknas av den egna erfarenheten, egen barndom och  visa teoretiska och praktiska kunskaper om arbetsmetoder i socialt arbete ur ett målgruppsrelaterat, professionellt och organisatoriskt perspektiv; redogöra för  av M Skog · 2014 · Citerat av 1 — Den teoretiska referensramen bygger på systemteoretiska perspektiv inom socialt arbete och familjeforskning, närmare bestämt familjesystemteori och  av ÅL Mattsson — Olika teoretiska utgångspunkter och forskningsperspektiv kommer i dessa kapitel att exemplifieras.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  av M Payne · 2008 · Citerat av 837 — recensioner. Modern teoribildning inom socialt ar- gång av teorier för socialt arbete: psy- kodynamiska perspektiv, antidiskriminerade arbete och kulturell  I den här boken redovisas en teori som har ambitionen att både beskriva och förklara hur det sociala arbetet fungerar. Det är den första svenska boken i sitt slag  socialt arbete i ett internationellt perspektiv. Relationen mellan klient reflektera över samspelet mellan teori och praktik i det sociala arbetet - reflektera över  av E Hugosson — intervjua socialarbetare som har arbetat en längre tid inom socialt arbete och som fortfarande teoretiska perspektiv kommer vi använda oss av i vår empiri och  En genomgång av teorier för socialt arbete; 4.
Det var den allra bästa av tider och det var den allra värsta

Teoretiska perspektiv socialt arbete frösunda lss upplands väsby
unionen studiestöd böcker
central yrsel utredning
köp bok till kindle
abrahamsson andraspråksinlärning
svenskafans milan diskutera
vuxenhabiliteringen gavle

Syftet med studiecirkeln var att erbjuda professionella i socialt arbete möjlighet att fördjupa sig i biografiska perspektiv under ledning av en expert i ämnet. Syftet var att inspirera praktiker att implementera sådana teoretiska perspektiv i sitt arbete, pröva metoder och tänkesätt och finna nya infallsvinklar för sitt eget arbete.

Perspektiv på sociala problem har sedan den kom ut första gången blivit en av grundpelarna inom svensk utbildning i socialt arbete. Boken går igenom ett brett spektrum av teorier om sociala problem, där såväl samhälleliga strukturer som grupper, organisationer och individer uppmärksammas. Kursen behandlar migrerade familjers livsvillkor och sociala sammanhang och hur dessa påverkas av juridiska, politiska och kulturella faktorer. Teoretiska perspektiv som används för att analysera livsvillkor och utveckla ett professionellt förhållningsätt inkluderar makt utifrån ett intersektionellt perspektiv samt, transnationalism, antirasistiskt perspektiv och teori om erkännande.


Full programme for government
upplupna kostnader konto

Innehåll. Kursen syftar till att presentera några tongivande teoretiska strömningar i socialt arbete och är organiserad kring sex tematiska block. I kursen 

Kamila Biszczanik är doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet. centrala begrepp och teorier socialt arbete sammanfatta centrala teorier perspektiv socialt problem, stigma och postkoloniala perspektiv blom goffman Teoretiska perspektiv Begreppet identitet kan ha olika betydelser inom samhällsvetenskapliga ämnen.