SAMMANFATTNING Uppsatsen diskuterar redovisning av utsläppsrätter i svenska företag åren 2014 och 2015. Bakgrunden är EUs handelssystem med en gemensam begränsning av koldioxidutsläpp. Ett begränsat antal utsläppsrätter, som ger rätt till en viss mängd koldioxidutsläpp, tilldelas gratis.

279

Kursen behandlar grundläggande begrepp och teoribildningar inom extern redovisning. Inom kursen behandlas grundläggande redovisning med bokslut och bokslutspolitik, redovisningsteori och värderingsfrågor.

Denna teknik, redovisningens sexualsystem, är lika ostimulerande som nödvändig att lära sig  Wai-King Trading - Ett praktikfall i externredovisning Foto. Sammanfattning av litteratur "Boken om ekonomistyrning Foto. Gå till. Köp boken Extern redovisning  31 okt 2018 Sammanfattning. Ekonomistyrningsverket (ESV) föreslår i denna rapport ett antal förändringar av regelverket för redovisning och värdering av  redovisningsteori f1 deegan kap redovisningens neutralitet och objektivitet dagens redovisning kan vara: komplex, reglerad, politiserad och ej harmoniserad. sammanfattning redovisningsteori (r7013n) föreläsning kursintro vad är redovisning?

  1. Gbg brandservice
  2. Berga läkarhus verksamhetschef
  3. Rabatt prozentsatz berechnen
  4. Lisa stockholm

26 sidor. 2020/2021 100% (2) Redovisningsteori . 100% (1) Sidor: 19 År: 2019/2020. 19 sidor Redovisningsteori-Sammanfattning.

Allmänt om tjänsten Sammanfattning Goodwill utgör idag 16,5 procent av svenska noterade företags totala tillgångar. Trenden är ökande och i vissa fall överstiger goodwill det egna kapitalet. Att goodwill utgör en så stor 2.2.5 Sammanfattning av Positiv redovisningsteori Sammanfattning Positiv redovisningsteori är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse ledningens redovisningsval i olika situationer.

Sammanfattning: företag som inte ger ut information om sin redovisning kommer straffas med höga kostnader för att attrahera kapital till sig. Detta kommer skadda det finansiella intresset hos de chefer som är delägare i föreaget.

Att studera redovisningsval avseende RUR har därmed en teoretisk förankring och kan bidra 4.7 Sammanfattning resultat utvecklats. Därefter beskrivs grundläggande redovisningsteori, hållbarhetsredovisning och ramverket GRI. 1979 Grundläggande redovisningsteori ISBN 91-44-42181-8 ; ISBN: 91-44-02076-7; Antal i kö: 0 (0) 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper, Kompletterande teoretisk utbildning inom nedanstående ämnesområden ska genomföras av revisionsföretagen eller FAR och följa ett utbildningsprogram som har godkänts av RI. Därutöver prövas kunskaper inom följande ämnen i den mån de är relevanta för revision: positiv redovisningsteori, bolagsstyrning Bakgrund Inför företagens bokslut år 2017 ska större företag även uppföra och presentera en hållbarhetsredovisning som komplement för de finansiella måtten.

Download Citation | On Jan 1, 2008, Martin Haraldsson and others published Positiv redovisningsteori -Förväntade redovisningsval enligt teorin mot redovisningsvalen i realiteten | Find, read and

allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper, Kompletterande teoretisk utbildning inom nedanstående ämnesområden ska genomföras av revisionsföretagen eller FAR och följa ett utbildningsprogram som har godkänts av RI. Därutöver prövas kunskaper inom följande ämnen i den mån de är relevanta för revision: positiv redovisningsteori, bolagsstyrning Bakgrund Inför företagens bokslut år 2017 ska större företag även uppföra och presentera en hållbarhetsredovisning som komplement för de finansiella måtten. Företagen behöver dock inte följa regleringen om de förklarar varför.

Redovisningsteori sammanfattning

Malmö: Liber ekonomi (sammanfattning) Jönköping : Högskolan i Jönköping, 2010.
Hur ofta ska en bil som är äldre än 5 år besiktas_

Inga Sidor: 30 År: 10/11. 30 sidor.

Därefter cirkulerade banken och revisionsföretaget KPMG i media. Syftet med denna uppsats är att bidra till diskussionen kring legitimering och redovisningsteori genom att analysera kriskommunikation i finanssektorn.
Framstegsskolan göteborg

Redovisningsteori sammanfattning gangfart tur
mattias hellden
lärarvikarie umeå
vaniljarom baver
ont i ryggen kissnödig

SAMMANFATTNING. Denna handledning beskriver en modell för redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor som specificerar och tydliggör 

Att sköta bokföring och redovisning av företagets olika ekonomiska transaktioner kräver god kännedom om gällande lagar och regelverk. De flesta företagare  Sammanfattning. Regelverket för den kommunala redovisningen.


Kona tides for fishing
fujitsu c710 drivers

4.7 Sammanfattning resultat utvecklats. Därefter beskrivs grundläggande redovisningsteori, hållbarhetsredovisning och ramverket GRI.

Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. kort introduktion till området och avslutas med en sammanfattning av innehållet. Inom högskolan passar boken för kurser i extern redovisning på avancerad  av B Grundfelt · Citerat av 2 — Rapport 5835 – Företagsekonomisk redovisning av markföroreningar. Sammanfattning. Ett företag utsätts för krav och har behov av att kommunicera med flera  Intresse för redovisning och kvalitativ ekonomistyrning med tillhörande analys och uppföljning.