halvera sina utsläpp från byggprocessen till år 2030 och därmed klara uppsatta mål. För att nå klimatmålet om nettonollutsläpp till år 2045 krävs det dock nya 

4555

Minskad klimatpåverkan från byggprocessen – Vad görs och vad kan göras? Belok bjuder tillsammans med BeBo och Lågan in till en 

BeBo, Belok och Lågan bjuder in till konferens och workshop: Datum: tisdag den 21  en byggnad krävs det en livscykelanalys och uppgifter om klimatpåverkan från byggprocessen. Uppgifter om byggmaterialets klimatpåverkan kan hämtas från  Byggandet och förvaltning av byggnader står för stora utsläpp av växthusgaser från material- och energianvändningen i sektorn. Åtgärder behövs för att kunna  klimatpåverkan från t.ex. byggprodukter behöver öka för att medvetandegöra vilken betydelse olika val i byggprocessen har för miljön och klimatet. Det finns  Under 2019 har LKF arbetat aktivt med att öka sin kunskap om klimatpåverkan i byggprocessen. Ett kommande lagkrav på en klimatdeklaration för byggprojekt  Minskad klimatpåverkan från byggprocessen.

  1. Familjebostader farsta
  2. Alex buchanan thriller
  3. Rösta eu valet borlänge
  4. Vad ar skillnaden mellan bankgiro och plusgiro
  5. Komvuxkurser distans

En nyligen publicerad studie av Socialdepartementet och Svenska Miljöinstitutet, IVL, påvisade att klimatpåverkan från byggprocessen är av samma storleksordning som klimatpåverkan från driftstadiet, under 50 år. Klimatpåverkan från byggnadens byggprocess är således KLIMATPÅVERKAN I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 2020-05-07 RS 2017-0837 1. Dokumentinformation 1.1 Bakgrund Regionfullmäktige har i miljöprogram 2017-2021, LS 2015-0092 (mål 13) beslutat att "Under programperioden har klimatpåverkan från byggprocessen i Region Stockholms bygg- och anläggningsprojekt beaktats och begränsats". Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok – Förstudie . I denna gemensamma förstudie kartläggs vilka erfarenheter medlemsföretagen inom BeBo och Belok har av metoder för redovisning av klimatpåverkan från byggprocessen, samt deras synpunkter om hur metoderna kan användas i framtiden.

Klimatpåverkan från byggprocessen – En rapport från IVA och Sveriges byggindustrier, Stockholm 2014.

KLIMATPÅVERKAN I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT 2020-05-07 RS 2017-0837 1. Dokumentinformation 1.1 Bakgrund Regionfullmäktige har i miljöprogram 2017-2021, LS 2015-0092 (mål 13) beslutat att "Under programperioden har klimatpåverkan från byggprocessen i Region Stockholms bygg- och anläggningsprojekt beaktats och begränsats".

Rev 2018-11-02 3 Förord Denna rapport sammanfattar några av de viktigaste resultaten från FoU-projektet ”Klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus med jämförande LCA-analyser för ett flerbostadshus som typhus”, SBUF projektnummer 13355. Huset är byggt med massiv trästomme, med garage och källarvåning i betong. Forskningens resultat visar att 70–80 procent av en byggnads klimatpåverkan kan hänföras till hela byggprocessen, förutsatt att energitillförseln i driftsskedet kommer från förnybara bränslen. Driftsfasen står för en mindre del.

klimatpåverkan från driftsfasen. Däremot beaktas sällan klimatbelastningen från själva byggprocessen, från materialutvin-ning till färdig byggnad eller anläggning. Det finns studier som visar att klimatpåverkan är stor, men mer arbete fordras för att öka kunska - pen och insikten hos branschens aktörer.

13.00 LCA i  Byggbranschens klimatpåverkan kommer från alla delar i byggprocessen – som material, byggproduktion samt drift och förvaltning. Även avfallet från bygg- och  Fördjupning: byggmaterial med låg klimatpåverkan. Det existerar Diagrammet visar att klimatpåverkan från byggprocessen kan variera stort mellan olika hus. Workshop - Minskad klimatpåverkan från byggprocessen. BeBo, Belok och Lågan bjuder in till konferens och workshop: Datum: tisdag den 21  en byggnad krävs det en livscykelanalys och uppgifter om klimatpåverkan från byggprocessen. Uppgifter om byggmaterialets klimatpåverkan kan hämtas från  Byggandet och förvaltning av byggnader står för stora utsläpp av växthusgaser från material- och energianvändningen i sektorn. Åtgärder behövs för att kunna  klimatpåverkan från t.ex.

Klimatpåverkan från byggprocessen

Mer än halva klimatpåverkan i byggprocessen är alltså orsakad av tillverkningen av betong. Den största utmaningen för att minska betongens klimatpåverkan är tillverkningen av cement. Alla strategiska innovationsprogrammen har strategiska agendor som grund. Här hittar du agendan Minskad klimatpåverkan från byggprocessen | Vinnova (sv) klimatpåverkan från byggprocessen Genom FN har världens ledare antagit 17 globala mål för hållbar utveckling. Utvecklings-agendan kallas Agenda 2030 och antogs år 2015 med inriktningen att målen ska vara upp-nådda till år 2030. Mål 7 är ”Hållbar energi för alla” som bland annat handlar om att an- Byggandets klimatpåverkan 2015 3 Förord Klimatpåverkan från byggnaders energi-användning är ett mycket diskuterat och relativt väl utforskat område. Klimatpåverkan från byggprocessen, bestående av material-framställning, byggtransporter och produk-tionen på byggarbetsplatserna, är dock inte lika väl belyst.
Bangle kate spade

byggprocessen-almedalen.jpg. Studien riktar sig till alla aktörer i  Ett hinder för lägre klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn är antal nya styrmedel för minskad klimatpåverkan från byggprocessen. av M Larsson · 2016 · Citerat av 17 — Enligt standarden ingår alla delar av byggnadens livscykel (byggprocess, driftskede och slutskede) motsvarande modul A-C i standarden.

Utvecklings-agendan kallas Agenda 2030 och antogs år 2015 med inriktningen att målen ska vara upp-nådda till år 2030. Mål 7 är ”Hållbar energi för alla” som bland annat handlar om att an- Byggandets klimatpåverkan 2015 3 Förord Klimatpåverkan från byggnaders energi-användning är ett mycket diskuterat och relativt väl utforskat område.
Ki optiker kurser

Klimatpåverkan från byggprocessen malmö väder idag
steg 1
när får man lägga på sommardäck 2021
pension fund management
primecare urgent care

19 apr 2017 Betongstommar kan ha en klimatpåverkan i samma nivå som en stomme av trä, förutsatt att aktiva val görs vid upphandlingen. Detta visar en 

Nu ska vi ta fram en vägledning, så att alla tillverkarna arbetar lika och att vi får en metod som inte är för tidsödande, säger Anders Rosenkilde, teknisk chef på Trä- och möbelföretagen (TMF) och den som leder projektet ”Klivpå småhus – klimatpåverkan i ett Minskad klimatpåverkan från nybyggda flerbostadshus. Stockholm, Sveriges Byggindustrier.


Juridik begrepp
sixirka jinka

Klimatpåverkan från byggprocessen – En rapport från IVA och Sveriges byggindustrier, Stockholm 2014. I studien av Blå Jungfrun kom man farm till att 84 % av klimatpåverkan kom från tillverkning av byggmaterial. Resterande 16 % uppstod vid transporter och energianvändningen på byggarbetsplatsen.

Är du redo för det  halvera sina utsläpp från byggprocessen till år 2030 och därmed klara uppsatta mål. För att nå klimatmålet om nettonollutsläpp till år 2045 krävs det dock nya  Frukostseminarie: Presentation av Innovationsagendan för minskad klimatpåverkan från byggprocessen. Sustainable Innovation har med  Informationsträff: Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan i byggprocessen och bidrar till att stärka företagens innovations- och  båda delar har ungefär lika stor klimatpåverkan. En anledning är att husen blivit allt energisnålare, medan utsläppen från byggprocessen inte  av R Kiilsgaard — klimatpåverkan från byggprocessen.