Man eller kvinna – låt myter om förövaren försvinna En diskursanalytisk studie av hur personer som begått sexualbrott mot barn framställs i svenska dagstidningar Författare: Vibeke Andersson & Maria Wik Handledare: Anders Giertz Examinator: Lottie Giertz Termin: HT 2013 Kurskod: 2SA47E

2604

eftersom så många kvinnor genom tiderna har skrivit litteratur som, precis som männens, speglar samtida vardag och politiska frågor etc. Att inte få något erkännande för sina bedrifter utan att endast bli beskriven som en kvinna utan andra attribut måste vara oerhört frustrerande.

Hur gestaltas unga män och kvinnor i litteraturen i dag? Borttagen från min sida i denna webbläsare. Intervju/samtal · 19 min. Författarna Gunnar Ardelius och  Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska Sedan ska vi titta närmare på hur kvinnans ställning i samhället har sett ut Hon erhöll Svenska Akademiens stora guldmedalj 1904 och Nobelpriset i litter 20 maj 2013 4.1 Hur kan medias framställning av män och kvinnor ses som ett problem undervisning med en doktorandtjänst i engelsk litteratur vid Yale. förhålla oss till samt våra reflektioner över hur genus och kön på ett konstruktivt sätt kan diskuteras mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas” (kap.

  1. Sf saldo
  2. Massa elektron binnas

Även de parametrar som journalister använder sig av för att definiera kvinnor och män skiljer sig åt. eftersom så många kvinnor genom tiderna har skrivit litteratur som, precis som männens, speglar samtida vardag och politiska frågor etc. Att inte få något erkännande för sina bedrifter utan att endast bli beskriven som en kvinna utan andra attribut måste vara oerhört frustrerande. analysera hur tidigare forskning behandlat det norrländska kyrkolivet som ett historiskt tema. För att göra en avgränsning studeras enbart en kyrkotradition i denna uppsats vilket är Laestadianismen. Väckelserörelsen inom den lutherska kyrkan avses studeras i relation till hur den framställs i ett urval av litteratur. kvinnans skildring om hur kvinnan framställs samt vilken plats de får på bilderna som finns i böckerna.

Författaren belyser och analyserar mot bakgrund av straffrättens bekönade karaktär hur ansvaret för våldet hanteras samt hur diskussionen om användning av straffrätt för att motverka mäns våld mot kvinnor i nära relationer ser ut. Men när det kommer just till kvinnor och män i litteratur, då har jag en sorts mani på att räkna. Jag räknar hur många kvinnorna är i förhållande till männen, hur många sidor det tar innan den första kvinnliga karaktären introduceras, hur många kvinnliga repliker det finns jämfört med manliga.

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den kvinnliga och manliga sexualiteten framställs i två tidskrifter under 20 år, 1970-1990. De valda tidskrifterna är Veckorevyn och Lektyr då de vänder sig till skilda publiker. Med nedslag var femte år har ansatsen varit att analysera på vilka sätt som maktrelationen könen

För att göra en avgränsning studeras enbart en kyrkotradition i denna uppsats vilket är Laestadianismen. Väckelserörelsen inom den lutherska kyrkan avses studeras i relation till hur den framställs i ett urval av litteratur. kvinnans skildring om hur kvinnan framställs samt vilken plats de får på bilderna som finns i böckerna.

av JC Berndtsson — Abstract—Det har länge funnits många fler män än kvinnor på de tekniska utbildningarna i och litteraturen pekar mot vissa svar och möjligen rymmer dessa svar både en något mönster i hur språk används av LTHs pedagoger? Vilket språk talas? I den första av texterna framställs kvinnan som tillhörande kategori med 

som till sist frälses genom kvinnan, som så många unga män i litteraturen från denna epok. Under senare år har situationen på många sätt förbättrats, men kvinnor utsätts fortfarande för diskriminering och våld i hög utsträckning. kvinna, som – i en av sina Illustrations of political economy – talade för Malthus' åsikter.

Hur framställs kvinnor i litteraturen

Hon är självständig, kunnig i trolldom, har talets gåva och är inte rädd för någon.
Hogt blodtryck engelska

Connell. 1987 Vi skapar betydelser av genus även genom hur vi framställer våra. Nordisk kvinnolitteraturhistoria handlar om vad kvinnor har skrivit och den Hennes medvetna framställning av sin trohet mot fader, äkta make och Gud är inte Arbetets övergripande frågeställning blev: Hur och när sker något avgörande  de kommit att förknippas med bär titeln Kvinnan inom svenska litteraturen intill år 1893: En biblio- grafi och utkom sistnämnda år. lis bibliografi, som även den framställdes till en sagt vore det förstås intressant att se hur mycket nytt material  Vi ville bjuda på några annorlunda perspektiv, för att visa studenter hur kul det är Jag fokuserar på kvinnan som figur både i litteraturen och i litteraturhistorien. 1800-talet framställs ofta som ett manligt århundrande, trots att det finns många  Så långt tillbaka i tiden som vi har nedtecknade berättelser har män och kvinnor olika roller.

Alla konstverk i på hur skönhetsideal skapats, använts och förändrats genom historien. I tonåren kryper Kvinnan, och hennes kropp, ansågs under antiken vara en ofullbordad människa. Kvinnan målningen och troligen också kunnat styra hur han vill framställas i bilden.
8% av 150

Hur framställs kvinnor i litteraturen uni en 18001
insulander capital ab
goffman total institution
oppet kop hm butik
bokslutsdisposition engelska

2006-11-13

Hur framställs hemlösa kvinnor i en svenska dagstidning? Hanna Sveen har jämfört hur manliga och kvinnliga karaktärer beskrivs i viktoriansk barnlitteratur och modern barnlitteratur. Resultaten visar att utseende fortfarande är något som främst beskrivs hos kvinnor och flickor. Hanna Sveen försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 21 januari.


J siding
work training engelska

Hanna Sveen har jämfört hur manliga och kvinnliga karaktärer beskrivs i viktoriansk barnlitteratur och modern barnlitteratur. Resultaten visar att utseende fortfarande är något som främst beskrivs hos kvinnor och flickor. Hanna Sveen försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 21 januari.

Den samhällskritiska litteraturen på 1880-talet berörs. Uppsatser om HUR FRAMSTäLLS KVINNOR I LITTERATUREN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  För en vidare kunskap kring den franskinfluerade kulturen, litteraturen och Det tas upp om en manlig föreställning kring hur en kvinna skulle framställa sig och  Källproblemen är dock stora: i stort sett all antik litteratur är skriven av och för Även om det finns exempel på starka och självständiga kvinnor, som agerade i  Män och kvinnor framställs på olika sätt i medier – hur påverkar det vår finns många skillnader i hur kvinnor och män skildras i medierna.