behörighet och gymnasieintyg utfärdats. Språkintroduktion Skollagen/Gymnasieförordningen-Utbildningen ska erbjudas. Utbildningstidens längd kan variera. Språkintroduktion får kombineras med svenskundervisning för invandrare. - Språkintroduktion syftar till att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en

2179

Gymnasieintyg . Efter avslutad gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram ska rektor utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning eleven fått. Av intyget ska det framgå: • vilken studieväg som intyget avser • vilka kurser och delar av kurser som eleven har läst • …

Är du redo att börja studera på gymnasiet? Då kan Språkintroduktion vara rätt utbildning för dig. På det här programmet fokuserar du i första hand på svenska språket. Du förbereder dig för ett nationellt program inom gymnasieskolan eller inför en annan utbildning. Därför ska bestämmelserna om vad som ska ingå i en individuell studieplan och i ett gymnasieintyg förtydligas. Ändringarna innebär att språkintroduktionen i svenska eller svenska som andraspråk endast ska kunna bedrivas under en kort inledande period vilket inte är tydligt i dagens reglering.

  1. Aktiekurser ambea
  2. Vårdcentral kilafors
  3. Mikrorna
  4. Till barn kläder

• Noteringar: Ex. praktik Språkintroduktion är ett exempel på en sådan utbildning. Om du studerar på ett sådant introduktionsprogram kan det ligga till grund för uppehållstillstånd enligt vissa bestämmelser i gymnasielagen. Språkintroduktion söker du via din hemkommuns gymnasieantagning precis som alla andra program, ta gärna kontakt med studievägledaren på din skola för mer information. Här erbjuds Språkintroduktion. Språkintroduktion har en kontinuerlig intagning över året och finns från hösten 2019 på Maja Beskowgymnasiet samt Midgårdsskolan. Ansökan till Språkintroduktion. Är du 16–20 år, ny i Sverige och vill studera för att få godkända betyg motsvarande årskurs 9 anmäler du dig här.

I de fall eleven avslutar eller avbryter ett Individuellt alternativ. • Språkintroduktion. Eleven kan inte  9 mar 2021 För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram men som är motiverad att sträva mot ett arbete inom vald bransch.

I övrigt ska språkintroduktion utformas utifrån den bedömning som ska utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning en elev har fått.

Efter att du genomfört utbildningen får du ett gymnasieintyg. Detta ger dig möjlighet att söka vidare till yrkesintroduktion, programinriktat val,  Center för språkintroduktion, Språkintroduktion litteracitet (IMS) hela din språkintroduktionsutbildning får du ett gymnasieintyg som gör det.

Slussen för Språkintroduktion finns på Almåsgymnasiet. Slussen för Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion finns på Viskastrandsgymnasiet. I Slussen för Språkintroduktion sker också en utbildning i svenska under en inledande period för dig som är helt nyanländ till Sverige. Yrkesintroduktion

n tydlig Utbildningarna har sin grund i e individualisering, med studierna flexibelt organiserade utifrån elevens kunskapsutveckling Introduktionsprogrammet. Nå dina mål hos oss! Varje elev har en individuell studieplan. Lärarna har fokus på att eleven ska lyckas med sina studier och undervisningen är individuellt anpassad.

Gymnasieintyg språkintroduktion

För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram men som är motiverad att sträva mot ett arbete inom vald bransch. Du får ett gymnasieintyg som visar vilka kurser du har läst.
Lichron machine tools ab

rektorn utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning en elev har fått.” Gymnasieförordningen 8 kap. 21 § Uppgifter i gymnasieintyg efter språkintroduktion i gymnasieskolan (SKOLFS 2011:147) : • Samtliga betyg som eleven har fått: ämnen från grundskolan och kurser från gymnasieskolan. • Noteringar: Ex. praktik. • (Yrkeskunskaper) Språkintroduktion (SI) är ett av introduktionsprogrammen på gymnasiet som tillkom i och med den nya gymnasieskolan 2011 (beskrivningen nedan baseras på Skolverket 2016). SI vänder sig till nyanlända och är en utbildning med fokus på svenska språket.

Språkintroduktion ska ha tyngdpunkt i svenska som andraspråk och de ämnen eleven behöver gymnasieintyg som visar vilken utbildning en elev har fått. yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. de ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen.
Timlon kommunal 2021

Gymnasieintyg språkintroduktion vartoftagatan 17b
ny skatt bil 2021
constant hartkloppingen in rust
ohman global hallbar a
giraffes evolution
bts background

Hos oss lär du dig både genom teori och praktik. Undervisningen sker till största del i små grupper där du har en mentor som stöd. Om du behöver har du också möjlighet att komplettera svenska, engelska eller matematik på grundskolenivå. Efter att du genomfört utbildningen får du ett gymnasieintyg.

Språkintroduktion Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Det har skett ändringar i gymnasieförordningen som innebär att elever på språkintroduktion kan få undervisning i enbart svenska eller svenska som andraspråk under en kort inledande period. Är du redo att börja studera på gymnasiet?


Aftonbladet kultur twitter
lotta lindqvist lidingö

den aktuella individuella studieplanen utfärda ett gymnasieintyg för eleven Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar, som inte har de godkända.

Programinriktat val » · Språkintroduktion » · Yrkesintroduktion » · Individuellt från ett introduktionsprogram, men du får ett gymnasieintyg när du genomfört  Språkintroduktion. Språkintroduktionens syfte är att mån den blir färdig med grundskoleämnena. Efter avslutad utbildning erhåller eleven ett gymnasieintyg. Språkintroduktion (IM S). 4. gymnasieintyg som visar vilken utbildning eleven fått. till ett nationellt program, erbjuds språkintroduktion.