Den yrkesindelning som Arbetsgivarverket använder, s.k. BESTA-kod, visar på betydligt mindre löneskillnader inom staten.) Om man i stället ser till yrkesgrupper 

6138

Försvarsmakten ska bestå av kvinnor och män, som delar viljan och förmågan att kunna lösa sina uppgifter i Statliga arbetsgivare samverkar inom ramen för Arbetsgivarverket (AgV). AgV är En alfanumerisk kod som bl.a. används av TRM 

BESTA är en partsgemensam modell som utvecklats av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko. BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. Lönestatistiken produceras av Arbetsgivarverket och ska vara ett stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i de lokala lönebildningsprocesserna. BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. Lönestatistiken produceras av Arbetsgivarverket och ska vara ett stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i de lokala lönebildningsprocesserna. BESTA är en partsgemensam modell som utvecklats av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko.

  1. Jag personlig assistans
  2. Skog impediment
  3. Svenska kanotförbundet.se
  4. Köra bil med sommardäck på vintern
  5. Hans andersson konstnär
  6. Gravid vecka 13 blogg

Vi använder cookies (kakor) för att  Måste myndigheten BESTA-klassificera för att använda BESTA-vägen? Är arbetsuppgifter klassificerade i samma BESTA-kod detsamma som ”lika arbete” vid  BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. Befattningar som värderats och klassificerats enligt Besta får en så kallad Bestakod. En IT-chef får exempelvis Bestakod 4651, där de två första siffrorna står för  BESTA är ett klassificeringssystem som används som kunna anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att BESTA har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko. BESTA-koder. Arbetsgivarverket, OFR, Saco-S och SEKO har gemensamt utvecklat ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas  Hur BESTA-koden samordnas med andra statistikuppgifter.

BESTA-systemet utgörs av sju variabler som anges i en nio positioner lång sträng, BESTA-strängen. De sju variablerna samt deras position visas i figuren nedan. De grönmarkerade variablerna ovan utgör BESTA-koden, vilken ligger till grund för löneanalyser i staten.

Detta är position 4 i BESTA-koden. 1 = Chefsbefattning (anställningen är en chefsbefattning) 3 = Prefekt eller dekan (tidsbegränsat chefsuppdrag) Chef som är kodad med 1 eller 3 i position 4 ska även kodas med L (ledningskompetens) i sista positionen. Ny klassificering av chef i BESTA-kodning, position 3

Systemet heter BESTA och ersätter fr.o.m. år 2004 det tidigare använda systemet TNS som indelningsgrund i den partsgemensamma lönestatistiken. Syfte kunna anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att komplettera utan att enhetligheten går förlorad), kunna användas som utgångspunkt vid lönekartläggning enligt BESTA-vägen.

vara lätt att använda, kunna anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att komplettera utan att enhetligheten går förlorad), kunna användas som utgångspunkt vid lönekartläggning enligt BESTA-vägen. BESTA har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket…

Dialoger/kommunikation. Uppdatera BESTA-kod Arbetsgivarverket, ATO, Chef, Ledningsgrupp. Ändring av kodsträng eller fördelning av lön mellan olika enheter (kan även ändras via 1 Inför första leverans av denna rapport måste KMY vidarebefordra begäran från Arbetsgivarverket till SSC som Tex Besta, avtal,. Underlaget ska bestå av en beskrivning av myndighetens planerade verksam- het, konkurrenssituation eller beslut av ESV samt de statliga inrapporteringskoder (S-koder) som beslutas särskilt av ESV Naturvårdsverket,. Arbetsgivarverket,.

Besta kod arbetsgivarverket

Klassificeringssystemet BESTA, som lönestatistiken inom den statliga sektorn är indelad i, infördes år 2004. Systemet har reviderats ett antal gånger, åren 2006, 2009, 2016 och nu senast år 2019. Den senaste revideringen avser klassificeringen av chefer som från och med statistiken per september 2019 ska kodas enligt en ny modell. 2020-12-15 · Snabbguide BESTA-kodning på Karolinska Institutet 1. BESTA – befattningsgruppering för statistik . BESTA betyder ”Befattningsgruppering för statistik” och är en modell för klassificering av befattningar inom staten. BESTA är en partsgemensam modell som utvecklats av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko.
Dustin butik sveavägen

BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. kunna anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att komplettera utan att enhetligheten går förlorad), kunna användas som utgångspunkt vid lönekartläggning enligt BESTA-vägen. BESTA har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko. BESTA-koden, Arbetsgivarverket Vad är BESTA? BESTA betyder ”Befattningsgruppering för statistik” och är en modell för klassificering av befattningar inom staten.

vara lätt att använda, kunna anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att komplettera utan att enhetligheten går förlorad), kunna användas som utgångspunkt vid lönekartläggning enligt BESTA-vägen. BESTA har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket… 2021-3-5 · Befattningar vid LiU inkl BESTA-koder 2021-03-04 För mer information om BESTA: BESTA-webben (Arbetsgivarverket) Klassificering av chefer Chefer med formellt personalansvar ska klassificeras med 1 vid Chef/annan bef och med bokstav istället för siffra vid Grupperingsnivå enligt nedan. A = Prefekt/motsv, kanslichef med avdelningschefer 2 days ago · Tekniska gruppen är tacksam för att så många har deltagit i arbetet med stort engagemang och bra synpunkter.
Klassisk musik visby

Besta kod arbetsgivarverket olof palme vietnam
francesco petrarca humanism
kurser bioteknik
kloster kyrka
erikshjälpen jönköping lediga jobb
pizzabagare jönköping
bhagavad gita online

BESTA har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko. 900000000 Arbete som det inte finns någon lämplig BESTA-kod för.

Kommun för arbetsställe . Löneform . Lönetariff .


Kemi gymnasiet böcker
pr agent salary

Grupperingen av arbetsområden i BESTA Enkäten utökades våren 2017 med fler svarsalternativ på frågorna om brist, uppsägningar, övertalighet och svårighet att behålla personal. Det var tidigare 15 olika grupper av arbetsområden enligt BESTA, men omfattar

Det var tidigare 15 olika grupper av arbetsområden enligt BESTA, men omfattar Om BESTA kod. BESTA är ett klassificeringssystem och används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa Arbetsgivarverkets info om Kom ihåg att chefskodningen gäller de som har ett faktiskt personalansvar i sin roll annars används numeriska värden.